სისტემაში შესვლა

კითხვა - პასუხი

დაცულია თუ არა ჩემი პირადი მონაცემები?

 

თქვენი პირადი მონაცემები საიმედოდაა დაცული. შეგროვებული ინფორმაციის გამოყენება მოხდება საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ ფარგლებში, თქვენი განცხადების განსახილველად (მომსახურების გასაწევად), მათ შორის:

  • იდენტიფიკაცია და საკრედიტო ისტორიის შემოწმება
  • სესხის განაცხადის დამუშავება
  • ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესასრულებლად 
  • სტატისტიკის მიზნებისთვის
  • შეგროვებული ინფორმაცია შეიძლება გამოყენებული იყოს ტელეფონის ნომერზე და თქვენს ელ-ფოსტაზე ჩვენი სიახლეებისა და შეთავაზებების გამოსაგზავნად. იმისათვის, რომ ელექტრონულ ფოსტაზე აღარ მიიღოთ ჩვენი შემოთავაზებები თუ სიახლეები, მიღებულ ელ-ფოსტას ბოლოში თანდართული ექნება „ელ-ფოსტის გამოწერის“ ფუნქციის გათიშვა. თქვენი სურვილისამებრ, ბმულზე დაჭერის შემდეგ ჩვენს შეთავაზებებსა თუ სიახლეებს აღარ მიიღებთ.