სისტემაში შესვლა

კითხვა - პასუხი

პირადი მონაცემების ცვლილება

პირადი მონაცემების ცვლილებისას, აუცილებელია შესაბამისი ცვლილების გატარება თქვენს პროფილში, რათა დროულად მოხდეს სესხის დაფარვის, გადავადების და სხვა მნიშვნელოვანი ინფორმაციის მოწოდება.