სისტემაში შესვლა

კითხვა - პასუხი

პირადი მონაცემების ცვლილება

 

პირადი მონაცემების ცვლილებისას, აუცილებელია შესაბამისი ცვლილების გატარება თქვენს პროფილში, რათა დროულად მოხდეს სესხის დაფარვის, გადავადების და სხვა მნიშვნელოვანი ინფორმაციის მოწოდება. 

ასევე გაითვალისწინეთ, თქვენი საბანკო რეკვიზიტების ცვლილების შემთხვევაში, განმეორებითი სესხის აღების დროს თავიდან უნდა გაიაროთ იდენტიფიკაცია 0.01 ლარის გამორიცხვით, რათა სესხის აღება შეძლოთ განახლებულ ანგარიშზე.