სისტემაში შესვლა

კითხვა - პასუხი

როგორ მოვიქცე თუ ვერ ვახერხებ სესხის დაფარვას სესხის ვადის ამოწურვამდე?

 

თქვენ შეგიძლიათ ისარგებლოთ სესხის გადავადების ფუნქციით. მოკლევადიანი სესხის გადავადება შესაძლებელია - 30, 45 ან 60 დღით. 

რაც შეეხება გრძელვადიან სესხს მისი გადავადება შესაძლებელია - 30 და 60 დღით.

გაითვალისწინეთ, პინოში გადავადების რაოდენობა არ არის შეზღუდული!

ტარიფები იხილეთ ვებ-გვერდზე http://pino.ge/