სისტემაში შესვლა

კითხვა - პასუხი

როგორ მოვიქცე თუ ვერ ვახერხებ სესხის დაფარვას სესხის ვადის ამოწურვამდე?

 

იმ შემთხვევაში თუ ვერ ახერხებთ სესხის სრულად დაფარვას ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადებში - გაძლევთ საშუალებას ისარგებლოთ  სესხის გადავადების ფუნქციით 30 დღით. ტარიფები იხილეთ ვებ-გვერდზე http://pino.ge/login