სისტემაში შესვლა

კითხვა - პასუხი

როგორ მოვიქცე თუ ვერ ვახერხებ სესხის დაფარვას სესხის ვადის ამოწურვამდე?

იმ შემთხვევაში თუ ვერ ახერხებთ სესხის სრულად დაფარვას ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადებში - გაძლევთ საშუალებას ისარგებლოთ სესხის რესტრუქტურიზაციით 7,14 და 30 დღით. სესხის რესტრუქტურიზაციის ტარიფები იხილეთ ვებ-გვერდზე http://www.pino.ge