სისტემაში შესვლა

კითხვა - პასუხი

რატომ არ დამიმტკიცდა სესხი?

 

ვწუხვართ ასე რომ მოხდა, სესხის განაცხადის განხილვა კომპლექსური პროცესია რაზეც ბევრი ფაქტორი ახდენს გავლენას, მნიშვნელოვანია ასევე თქვენი საკრედიტო ისტორია.

გარკვეული პერიოდის შემდეგ კვლავ შეგიძლიათ სცადოთ განაცხადის შევსება, ჩვენ ვიმედონებთ, რომ ამ დროისთვის თქვენი საკრედიტო ისტორია აღარ მოახდენს უარყოფით ზეგავლენას თქვენი განაცხადის განხილვაზე.