სისტემაში შესვლა

კითხვა - პასუხი

აუციელებელია თუ არა შემოსავლის წყაროს დადასტურება?

 

შემოსავლის დადასტურება არ მოითხოვება, თუმცა გაითვალისიწინეთ, რომ უნდა გქონდეთ შემოსავალი რაიმე ფორმით, რათა შემდგომში შეძლოთ სესხის დროულად დაფარვა და პინოსთან გრძელვადიანი ურთიერთობის ჩამოყალიბება.